Kontakt


Diagnosticum, s.r.o.

Ul. 1. mája 2045, 
066 01 Humenné

Tel: 057/ 7706 595
Fax: 057/7750522

email: info(at)diagnosticum.sk

 

 

 

 

Klinické aplikácie zobrazovania magnetickou rezonanciou - Orbita a optické nervy

Voľba inej zobrazovacej roviny, než je axiálna (napr. šikmá rovina pozdĺž osi optického nervu) dovoľuje lepšie definovanie lézie. Umožňuje zobraziť diskrétne patologické zmeny pomocou obrazov s vysokým rozlíšením a bez rizika expozície rtg žiarením ako je to pri CT vyšetrení, ktoré môže spôsobiť kataraktu. Tieto výhody umožňujú MR vyšetreniu  určiť prítomnosť a rozsah tumorov, granulomatóznej choroby (napr. sarkoidózy), infekcie a krvácania.

Indikácie zahrňujú:

·         Tumory a iné expanzívne lézie postihujúce
· očnú guľu
· retinu
·retroorbitálny priestor

·         Traumu, hemorágiu, „blow-out“ fraktúry

 

naspäť