Kontakt


Diagnosticum, s.r.o.

Ul. 1. mája 2045, 
066 01 Humenné

Tel: 057/ 7706 595
Fax: 057/7750522

email: info(at)diagnosticum.sk

 

 

 

 

Klinické aplikácie zobrazovania magnetickou rezonanciou - Panva/Urogenitálny systém

MR vyšetrenie panvy je výhodnejšie oproti CT, nakoľko poskytuje vyššiu senzitivitu pre zobrazenie tkanív, neprítomnosť kostných artefaktov a schopnosť priamo získať multiplanárne pohľady. Neprítomnosť ionizačného žiarenia robí MR vyšetrenie prirodzeným prostriedkom pre vyšetrenie reprodukčných orgánov a obsahu malej panvy. V niektorých prípadoch, kde ultrasonografia demonštruje expanzívnu léziou panvy nejasnej etiológie, MR jasne určí jej lokalizáciu v adnexách a lebo v maternici. MR umožňuje staging karcinómu endometria, cervixu, prostaty, moč. mechúra a rekta. MR dobre diferencuje renálne tumory, inváziu alebo trombózu renálnej vény, šírenie tumoru do dolnej dutej žily, renálnu hílovú a paraaortálnu lymfadenopátiu.


Indikácie zahrňujú:

·         Primárne a metastatické neoplázie a ich šírenie

·         Staging karcinómu prostaty

·         Rektálne tumory a ich šírenie v panve

·         Gynekologické choroby
ako sú tumory a cysty cervixu, uteru, ovárií, vaginálne karcinómy, zápalové choroby a abscesy

·         Renálne, perirenálne tumory, cysty, abscesy

·         Renálne kortikomedulárne zmeny

·         Inváziu a trombózu renálnych vén

·         Tumory moč. mechúra – primárne a metastatické

naspäť