Kontakt


Diagnosticum, s.r.o.

Ul. 1. mája 2045, 
066 01 Humenné

Tel: 057/ 7706 595
Fax: 057/7750522

email: info(at)diagnosticum.sk

 

 

 

 

Dotazník a informovaný súhlas pred vyšetrením na MR

Dotazník a informovaný súhlas pred vyšetrením na MR

súbor na stiahnutie vo formáte MS Word

 

Vážená pacientka! Vážený pacient!

Boli ste k nám odoslaní odborným lekárom na vyšetrenie magnetickou rezonanciou.

Prosíme Vás, aby ste tento text prečítali a odpovedali na priložené otázky. Obsahom tohto dokumentu sú základné informácie o vyšetrení magnetickou rezonanciou. Pokiaľ máte v tomto smere ďalšie otázky, prosím obráťte sa na personál tohto pracoviska.

 

Čo je magnetická rezonancia ?

Pomocou Magnetickej rezonancie je Vaše telo vyšetrované bez röntgenového žiarenia. Počas vyšetrenia je Vaše telo v silnejšom magnetickom poli a je vystavené krátkotrvajúcim rádiovým vlnám. Pritom sú z Vášho tela prijímané signály, ktoré sú spracované počítačom. Vyšetrenie je úplne bezbolestivé a nie sú známe škodlivé účinky z tohto vyšetrenia.

 

Ako prebieha vyšetrenie?

Vyšetrenie trvá od niekoľkých minút až do jednej hodiny podľa toho , ktorý orgán je vyšetrovaný. Počas vyšetrenia ste umiestnení na lôžko, ktoré je prístupné z troch strán a ste pod zrakovou a sluchovou kontrolou vyšetrujúceho personálu. Počas vyšetrenia môžete počuť hlasný klopotavý hluk. Je veľmi dôležité, aby ste počas celého vyšetrenia ležali kľudne a bez pohybu. Aj malý pohyb môže pokaziť vyšetrenie.

 

Načo kontrastná látka ?

Počas vyšetrenia môže byť potrebné podať do Vášho tela injekčnou striekačkou kontrastnú látku. Normálnou reakciou na kontrastnú látku je, že pocítite teplo. Vzácne sa môžu vyskytnúť nežiaduce prejavy neznášanlivosti ako je ľahké kolísanie tlaku krvi, nevoľnosť alebo alergická reakcia vo forme svrbenia kože a vyrážok. Vo veľmi vzácnych prípadoch boli pozorované silnejšie vedľajšie účinky ako je dušnosť, náhly pokles tlaku krvi, poruchy srdcového rytmu alebo kŕče.

Vedecké výskumy dokázali, že u viac než 99% pacientov sa pri použití kontrastnej látky nevyskytnú žiadne vedľajšie účinky1. Ako pri takmer každom medicínsky nutnom diagnostickom zákroku je život ohrozujúca komplikácia možná, v tomto prípade je však veľmi nepravdepodobná. 

Môžeme Vás upokojiť, že ťažké komplikácie sa vyskytujú veľmi vzácne  (1:10 000) 1 a tým je riziko vyšetrenia veľmi malé v zrovnaní s jeho prínosom. V prípade, že by však výskytu nežiaduceho účinku došlo, je tu k dispozícii okamžitá lekárska pomoc.