Kontakt


Diagnosticum, s.r.o.

Ul. 1. mája 2045, 
066 01 Humenné

Tel: 057/ 7706 595
Fax: 057/7750522

email: info(at)diagnosticum.sk

 

 

 

 

Kvalita

Na pracovisku Diagnosticum s.r.o. Humenné je od marca 2010 zavedený Systém manažmentu kvality – ISO 9001 :2009.

Vedenie pracoviska považuje riadenie a zabezpečenie kvality pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v oblasti rádiológie za prioritný cieľ pri stále narastajúcich požiadavkách trhu doma aj v zahraničí.

Vedenie Diagnosticum s.r.o. Humenné sa zaväzuje spĺňať požiadavky zákazníkov a trvalo zlepšovať efektívnosť a účinnosť systému manažérstva kvality.