Vyšetrenie trvá od niekoľkých minút až do jednej hodiny podľa toho , ktorý orgán je vyšetrovaný. Počas vyšetrenia ste umiestnení na lôžko, ktoré je prístupné z troch strán a ste pod zrakovou a sluchovou kontrolou vyšetrujúceho personálu. Počas vyšetrenia môžete počuť hlasný klopotavý hluk. Je veľmi dôležité, aby ste počas celého vyšetrenia ležali kľudne a bez pohybu. Aj malý pohyb môže pokaziť vyšetrenie.