Klinické aplikácie zobrazovania magnetickou rezonanciou

Muskuloskeletálny systém - Končatiny

Výhodou MR zobrazovania oproti CT a iným zobrazovacím modalitám je hodnotenie patologických porúch muskuloskeletálneho tkaniva s vyšším kontrastom medzi svalmi, tukom, cievami, šľachami, chrupkou, synoviou, kompaktnou kosťou a priestorov kostnej drene. Toto všetko MR zobrazuje bez kostných artefaktov a bez potreby invazívnych zákrokov.
Poruchy zahrňujúce neoplázie kostí a mäkkých tkanív, rôzne štádiá infekcie a osteomyelitídy, mnohé typy traumy mäkkých tkanív, včasná avaskulárna nekróza kosti a chrupky a poranenia ligamient, zvlášť kolena, bedrového kĺbu, ramena a členkov. S použitím vysoko rozlišovacích povrchových cievok možno odhaliť jemné detaily pately, ligamient, meniskov a skrížených väzov v diagnostickej kvalite dostatočnej nato, aby to nahradilo artrografiu a artroskopiu vo väčšine prípadov poranenia kolena.

MR vyšetrenie bolo akceptované ako metóda voľby pri vyšetrovaní prípadov podozrivých z aseptickej / avaskulárnej nekrózy bedrových, kolenných, členkových, ramenných a zápästných kĺbov. MR vyšetrenie si rýchlo získalo dominantnú úlohu pri hodnotení poranenia rotátorovej manžety ramena a komplikovaných abnormalít ruky a zápästia vrátane poranenia triangulárnej chrupky, avaskulárnej nekrózy os lunatum a os scaphoideum a syndrómu karpálneho tunela.

Indikácie zahrňujú:

· Osteonekróza (aseptická / ischemická nekróza)
bedrových kĺbov, kolien, členkov, ramien a zápästí.

· Osteomyelitída

· Neoplázie mäkkých tkanív a kostí, primárne a metastatické (napr. osteosarkóm, tumory obrovských buniek, atď.)
zmeny a rozsah v končatinách.

· Hodnotenie kolenného kĺbu
ruptúry skrížených väzov, trhliny meniskov, subchondrálne cysty, výpotky.

· Hodnotenie ramenného kĺbu
ruptúra rotátorovej manžety, predná alebo zadná dislokácia, instabilita, osteonekróza, osteoartritída a osteoartróza

· Artritída a artróza

· Patológia kostnej drene

· Zápästie
trhliny chrupky, syndróm karpálneho tunela

· Lakeť
impingement nervu