Klinické aplikácie zobrazovania magnetickou rezonanciou

Chrbtica a miecha

MR zobrazovanie prináša diagnosticky najprínosnejšie obrazy krčnej, hrudnej a lumbosakrálnej chrbtice bez rušivých artefaktov z kostí ako je to v prípade CT. MR poskytuje zreteľné zobrazenie miechy, priestorov s cerebrospinálnym mokom, spinálne nervy a ich korene, intraspinálny tuk, ligamentá, nervové foraminá, telá stavcov, fazetové kĺby, kostnú dreň chrbtice a intervertebrálne disky.

Použitím multiplanárneho zobrazovania neškodné MR vyšetrenie u mnohých chorôb chrbtice nahrádza CT a myelografiu. MR zobrazovanie je považované za vyšetrenie prvej voľby pre myelopatické poruchy na všetkých úrovniach chrbtice, ako je intra- alebo extradurálny primárny alebo sekundárny metastatický nádor postihujúci miechu a ev. aj stavce, Chiariho malformáciu, syringomyeliu a na hodnotenie radikulopátií spôsobených ochorením diskov na všetkých úrovniach.

Kontrastné MR zobrazovanie s použitím gadolínia zlepšuje zobrazovanie nádorových lézií a pomáha pri diferencovaní recidív hernie disku od pooperačnej jazvy. Klinicky ťažké prípady by v súčasnosti nemali byť skríningovo vyšetrované pomocou CT. Prvotným vyšetrením u takýchto pacientov by malo byť MR zobrazovanie.

Indikácie zahrňujú:

· Nádory miechy
extradurálne a intradurálne, extramedulárne a intramedulárne

· Myelomalatické poruchy
s kompresiou miechy alebo bez nej, spinálna blokáda, atrofia miechy

· Syringomyelia

· Sclerosis multiplex

· Kongenitálne anomálie
Arnold-Chiari malformácie, dysrafizmus (napr.. spina bifida), lipóm, pripútaná miecha.

· Spinálna stenóza

· Ochorenie disku
Hernia, degenerácia diskov, pooperačné zjazvenie.

· Trauma a jej následky
hemoragické a nehemoragické, edém, cystické alebo nekroticko-atrofické zmeny, dislokovaná fraktúra tela stavcov.

· Osteomyelitída a discitída