Klinické aplikácie zobrazovania magnetickou rezonanciou

Panva / Urogenitálny systém

MR vyšetrenie panvy je výhodnejšie oproti CT, nakoľko poskytuje vyššiu senzitivitu pre zobrazenie tkanív, neprítomnosť kostných artefaktov a schopnosť priamo získať multiplanárne pohľady. Neprítomnosť ionizačného žiarenia robí MR vyšetrenie prirodzeným prostriedkom pre vyšetrenie reprodukčných orgánov a obsahu malej panvy. V niektorých prípadoch, kde ultrasonografia demonštruje expanzívnu léziou panvy nejasnej etiológie, MR jasne určí jej lokalizáciu v adnexách a lebo v maternici. MR umožňuje staging karcinómu endometria, cervixu, prostaty, moč. mechúra a rekta. MR dobre diferencuje renálne tumory, inváziu alebo trombózu renálnej vény, šírenie tumoru do dolnej dutej žily, renálnu hílovú a paraaortálnu lymfadenopátiu.

Indikácie zahrňujú:

· Primárne a metastatické neoplázie a ich šírenie

· Staging karcinómu prostaty

· Rektálne tumory a ich šírenie v panve

· Gynekologické choroby
ako sú tumory a cysty cervixu, uteru, ovárií, vaginálne karcinómy, zápalové choroby a abscesy

· Renálne, perirenálne tumory, cysty, abscesy

· Renálne kortikomedulárne zmeny

· Inváziu a trombózu renálnych vén

· Tumory moč. mechúra – primárne a metastatické