Klinické aplikácie zobrazovania magnetickou rezonanciou

Hlava a krk

S pokrokom vývoja cievok sa MR zobrazovanie stálo preferovanou zobrazovacou technikou pre mnohé chorobné procesy hlavy a krku, ktoré v minulosti vyžadovali CT.
MR zobrazovanie prevyšuje CT v schopnosti ukázať rozsah lézie mäkkých tkanív, v schopnosti diferencovať vaskulárne štruktúry od nevaskulárnych alebo v ohraničení subtílnych rozdielov na okrajoch mäkkých tkanív, patologické zmeny a šírenie neoplázie. V spojení s multiplanárnym zobrazením to zlepšuje senzitivitu, klinikovi poskytuje najvhodnejšie zobrazenia pre správnu diagnózu, liečbu, jej plánovanie a pre monitorovanie liečby (napr. pre voľbu najvhodnejšieho chirurgického prístupu a vyznačenie najefektívnejších radiačných vstupov). Presnejšie určenie rozsahu tumoru môže napríklad zachovať hlasovej funkcie zabránením totálnej laryngektómie. V prípade zistenia šírenia tumoru do susedných orgánov môže stanoviť neresekovateľné tumory a tým vylúčiť chirurgický zákrok.
Indikácie zahrňujú:

· Primárne a metastatické tumory
štítnej žľazy, prištítnych žliaz, orofaryngu, nazofaryngu, hypofaryngu, retrofaryngu, jazyka, laryngu, slinných žliaz, mäkkých tkanív krku, paranazálnych sínusov

· Lymfadenopátia

· Infekcie, abscesy

· Postradiačné hodnotenie

· Kongenitálne anomálie