Klinické aplikácie zobrazovania magnetickou rezonanciou

Orbita a optické nervy

Voľba inej zobrazovacej roviny, než je axiálna (napr. šikmá rovina pozdĺž osi optického nervu) dovoľuje lepšie definovanie lézie. Umožňuje zobraziť diskrétne patologické zmeny pomocou obrazov s vysokým rozlíšením a bez rizika expozície rtg žiarením ako je to pri CT vyšetrení, ktoré môže spôsobiť kataraktu. Tieto výhody umožňujú MR vyšetreniu určiť prítomnosť a rozsah tumorov, granulomatóznej choroby (napr. sarkoidózy), infekcie a krvácania.

Indikácie zahrňujú:

· Tumory a iné expanzívne lézie postihujúce
· očnú guľu
· retinu
·retroorbitálny priestor

· Traumu, hemorágiu, „blow-out“ fraktúry