Pomocou Magnetickej rezonancie je Vaše telo vyšetrované bez röntgenového žiarenia. Počas vyšetrenia je Vaše telo v silnejšom magnetickom poli a je vystavené krátkotrvajúcim rádiovým vlnám. Pritom sú z Vášho tela prijímané signály, ktoré sú spracované počítačom. Vyšetrenie je úplne bezbolestivé a nie sú známe škodlivé účinky z tohto vyšetrenia.