Počas vyšetrenia môže byť potrebné podať do Vášho tela injekčnou striekačkou kontrastnú látku. Normálnou reakciou na kontrastnú látku je, že pocítite teplo. Vzácne sa môžu vyskytnúť nežiaduce prejavy neznášanlivosti ako je ľahké kolísanie tlaku krvi, nevoľnosť alebo alergická reakcia vo forme svrbenia kože a vyrážok. Vo veľmi vzácnych prípadoch boli pozorované silnejšie vedľajšie účinky ako je dušnosť, náhly pokles tlaku krvi, poruchy srdcového rytmu alebo kŕče.

    Vedecké výskumy dokázali, že u viac než 99% pacientov sa pri použití kontrastnej látky nevyskytnú žiadne vedľajšie účinky1. Ako pri takmer každom medicínsky nutnom diagnostickom zákroku je život ohrozujúca komplikácia možná, v tomto prípade je však veľmi nepravdepodobná.

    Môžeme Vás upokojiť, že ťažké komplikácie sa vyskytujú veľmi vzácne (1:10 000) 1 a tým je riziko vyšetrenia veľmi malé v zrovnaní s jeho prínosom. V prípade, že by však výskytu nežiaduceho účinku došlo, je tu k dispozícii okamžitá lekárska pomoc.