Moderná a štandardná diagnostika

    Prístroj Siemens Magnetom Essenza 1,5 Tesla umožňuje MR vyšetrenia doslova „Od hlavy až po päty“. Spĺňa rutinné požiadavky na MR diagnostiku prakticky zo všetkých klinických odborov.