V súvislosti s bezpečnostnými opatreniami na našom pracovisku a v snahe o elimináciu rizika  a zníženie počtu pacientov v čakárni Vás vyzývame na telefonické a emailové objednávky.

    Vážení pacienti!

    Diagnosticum Humenné je tu stále pre vás! Žiadame vás, aby ste dodržali dôležité opatrenia: Pokiaľ je to možné, príďte na vyšetrenie bez sprevádzajúcej osoby. MR vyšetrenie sa vykonáva len s prekrytím tváre rúškom. Objednávať prosíme radšej telefonicky – 057 7706 595 alebo e-mailom: info@diagnosticum.sk . Ak máte príznaky nachladnutia – vrátili ste sa z rizikovej oblasti – ste v kontakte s osobou trpiacou koronavírusom – zostaňte doma a zavolajte svojho lekára. Dodržiavajte hygienické predpisy ministerstva zdravotníctva a hlavného hygienika, podľa ktorých aj my pracujeme.

    Veľká vďaka Váš tím Diagnosticum Humenné!